ONDERWIJS
Hoewel lager onderwijs officieel gratis en verplicht is, gaan ongeveer 10,5 miljoen Nigeriaanse kinderen tussen 5 en 14 jaar niet naar school. De percentages voor schoolgaande jeugd bedragen 61 procent voor kinderen tussen 6 en 11 jaar en 35,6 procent voor kinderen tussen 36 en 59 maanden oud. (Vrije vertaling UNICEF)
SPONSOR EEN KIND
GEZONDHEID
Volgens de WHO zijn in 2012 1,7 miljoen kinderen onder 5 jaar gestorven door ontoereikende leefomstandigheden. Hierin inbegrepen zijn de 570.000 doden door diarree, de 270.000 doden door neonatale complicaties, de 200.000 doden door malaria en de 200.000 doden door accidentele verwondingen.
BEHANDEL EEN KIND
SOCIAAL
Vrouwen in Nigeria krijgen vaak te maken met een tekort aan emancipatie, discriminatie, seksueel en fysiek misbruik...
We geven jonge vrouwen de mogelijkheid om een opleiding te volgen die hen zelfstandig maakt. Zo kunnen ze hun eigen toekomst aanpakken.
ONDERSTEUN EEN KIND
Vorige
Volgende

Over ons

De New Laetare Steungroep is een feitelijke vereniging opgestart in 1992 om het "Vormingscentrum New Laetare Schools” in Owerri, Nigeria. Thanks to the financial support of loyal sponsors, the City of Bruges and the Province of West Flanders, the construction and functioning of a kindergarten, a primary and a secondary school became possible. A Day Care Center is also now operational.

Enkele van onze doelen:

 • het ondersteunen van de verdere kosten en didactisch materiaal van de school;
 • het ondersteunen van het schoolfonds voor kinderen in moeilijke financiële situaties;
 • het ondersteunen van de sociale zekerheid voor het personeel;
 • In overeenkomst met de lokale partners, het opzetten van nieuwe projecten die het "Vormingscentrum New Laetare Schools" ten goede komen;
 • Het informeren van sympathisanten en donors over de lopende projecten en de Noord-Zuid samenwerking via een viermaandelijks tijdschrift "Laetare Tijdingen";
 • Het voorzien van didactisch materiaal: flyers, DVD 20 jaar N-Z, brochure 25 jaar N-Z samenwerking...

ONZE GESCHIEDENIS

Ons samenwerkingsproject New Laetare Schools in het dorp Akwakuma, Nigeria bestaat sinds 1991...

 • Een kleuterklas met een voorlopig kinderdagverblijf (van 1992 tot 1996)
 • Een lagere school (van 1997 tot 2007)
 • Een middelbare school (van 2008 tot 2014)
 • Een kinderdagverblijf (van 2015 tot 2017)

Belangrijker dan de gebouwen, zijn de mensen die er dagelijks gebruik van maken. Dit schooljaar zijn er maar liefst 1060 kinderen geregistreerd. Ze zijn afkomstig uit meer dan 600 gezinnen. Er zijn 142 docenten en 27 personeelsleden in dienst.

Het directieteam en de docenten zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. Alle werknemers ontvangen een sociaal verantwoord loon, gebaseerd op Afrikaanse maatstaven. Het vormingscentrum helpt kinderen zich op een duurzame manier te ontwikkelen, mensen te emanciperen en kansen te geven om hun toekomst in eigen hand te nemen. Het vormingscentrum is nu ook volledig geïntegreerd in het Nigeriaanse schoolsysteem en in handen van de lokale bevolking.

"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen" (Nelson Mandela)

Dankzij ons beurzenfonds kunnen de verantwoordelijken van de New Laetare scholen hun doel bereiken: gratis onderwijs bieden aan 10% van het aantal leerlingen en gratis kinderopvang voor 10% van de kinderen in de kinderdagverblijf. Dankzij de gastvrijheid van de leidinggevenden in Nigeria hebben meer dan 40 jonge mensen of volwassenen uit ons land al een inleefperiode beleefd in het "ormingscentrum New Laetare Schools".

Sceptici die beweren dat de Noord-Zuid samenwerking niet effectief is, hebben het mis. Onze samenwerking, die alleen mogelijk is geweest door uw steun en sympathie, zal vele mensen voor vele jaren een betere toekomst geven.

"De grote rivieren hebben de kleine beekjes nodig" (Albert Schweitzer)

Wij danken u hartelijk voor uw steun, klein of groot. Onze dank gaat ook uit naar de Koning Boudewijnstichting, verantwoordelijken voor het Noord-Zuid beleid van West-Vlaanderen, het Provinciaal Noord-Zuid centrum van West-Vlaanderen, het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking voor de jarenlange ondersteuning en logistieke hulp.

Tijdlijn

Enkele mijlpalen door de jaren heen...

Lopende projecten

Preventieve gezondheidszorg

Met het samenwerkingsproject "Preventieve gezondheidszorg" willen we bijdragen aan de realisatie van één van de 17 duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties heeft gesteld voor de periode 2015-2030: "Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden".

We ontwikkelen een structuur in nauwe samenwerking met onze lokale partners en we organiseren activiteiten die preventieve gezondheidszorg voorziet voor alle kinderen van de school.

Specifiek:

 • Op een systematische wijze worden alle kinderen gratis onderzocht door een dokter en een verpleegkundige: 6 jaar driejaarlijks.
 • Een geschreven advies wordt geformuleerd en meegegeven aan de ouders van elk kind.
 • Leeftijdsgerichte infosessies over preventieve gezondheidszorg worden op school georganiseerd.
 • Er wordt gezocht naar manieren om het project preventieve gezondheidszorg uit te breiden naar andere scholen.

Toekomstige projecten

De Hope for Girls Foundation wil meisjes extra kansen geven in alle aspecten van het leven, met inbegrip van onderwijs en gezondheid. De organisatie streeft naar het verbeteren van de situaties in de families en organisaties. Verder ondersteunen ze projecten die extra kansen geven aan meisjes (en hun families) binnen het onderwijs, de gezondheid en de cultuur.

Onze Noord-Zuid samenwerking "Vormingscentrum New Laetare Schools" is actief binnen deze gebieden. De steungroep ontving al een aanzienlijke donatie om innovatieve projecten op poten te zetten in de komende jaren, samen met het Nigeriaanse team.

Meer informatie leest u in Laetare Tijdingen...

Ontdek de site: https://hopeforgirls.be

Feiten

An examination of one child costs €4. We intend to exam 2500 children over the next three years. To achieve this we need to raise the sum of €10,000.

From previous examinations, we found that 3% of the students require glasses. A pair of glasses costs €60. This means a total of 75 glasses will be necessary, resulting in €4,500. 

All donations above €40 benefit from a 45% tax deduction hence a €120 donation (two paires of glasses or examinations for 30 children) will only cost you €66.

We willen een totaal inzamelen van €14,500 to ensure the success of our programme within the next three  years. We greatly appreciate each and every donations.

 

DONATIES

We appreciëren en bedanken u voor al uw donaties.
 (Instructies over hoe u kunt doneren, kunt u hieronder vinden)

Behandel een kind

Met uw hulp kunnen we een jaarlijks preventief onderzoek voorzien voor een kind
4 Jaarlijks
 • Hoortest
 • Oogtest
 • Algemene gezondheidscheck-up

Sponsor een kind

Met uw hulp geven we een studiebeurs
125 Jaarlijks
 • Schoolgeld
 • Uniform
 • Boeken
Populair

Emancipeer een meisje

With your aid we offer extracurricular activities for girls between 12 and 17 years
40 Jaarlijks
 • Activiteiten
 • Persoonlijke hygiëne
 • Emancipatie lessen

Donaties met een fiscaal attest

BE66 7380 3734 7143 (BIC: KREDBEBB)
KONTINENTEN vzw
Potterierei 72, 8000 Brugge

Donaties zonder fiscaal attest

BE53 7380 3179 9753 (BIC: KREDBEBB)
Steungroep New Laetare
Edward de Denestraat 4, bus 29, 8310 Assebroek.

Communicatie: “Onderwijs en gezondheidszorg New Laetare
+ uw nationaal registratienummer of bedrijfsregistratienummer als u een fiscaal attest wenst

Contacteer ons

Heeft u vragen, voorstellen...
dan kunt u ons contacteren door hieronder uw gegevens in te vullen.

Nieuwsbrief

Abonneer op onze nieuwsbrief...

Video's

Onze Sponsors

Hier is een korte lijst van onze grootste sponsors
NL